قطعا همهی ما به دلیل ویژگیهای جسمی و روحی، در طول زندگی بارها مسیرمان به مطبها و کلینیکهای پزشکی خورده است.

ما انسانها همواره به دلیل حساسیتهای جسمیمان و گاهی فشار و اضطراب روحی، به مراجعه به یک پزشک درمانگر نیازمندیم و برای هر بار مراجعه به پزشک دغدغههایی داشته ایم. آیا پزشک خوبی است؟ آیا سواد لازم و مورد نیاز ما را دارد؟ آیا قابل اعتماد است؟ و هزاران سوال دیگر.

این موضوع در جراحیهای پلاستیک، دغدغهی بسیاری از افراد است؛ چرا که عملی حساس و بسیار ظریف است.

در صحبتهای عامیانهیمان با دوستان و عزیزانمان بارها گفته ایم که نمیدانم برای حل فلان مشکل جسمی یا روحی ام به کدام پزشک اعتماد کنم؟ که البته سوال معقولی است؛ چرا که ما انسانها در هنگام بیماری رو حیهای حساستر از همیشه داریم و نگرانیهایمان از قبل بزرگتر نشان داده میشود.

اما سوال مهمتر این است: "پزشک خوب چه ویژگیهایی دارد؟"

ویژگیهای یک جراح پلاستیک خوب:

پزشک اخلاق مدار

شاید بیش از هر چیز دیگری در هنگام بیماری یا وقتی که تصمیم به انجام جراحی پلاستیک میگیریم، به دلیل دغدغه و حساسیت موجود؛ نیازمند پزشکی پر طاقت و خوشخلق هستیم که تمام اضطراب ما را درک کند و دلسوزانه ما را از شرایطی که در آن قرار داریم آگاه کند.

به عبارتی فردی خونسرد، صمیمی و دلسوز باشد. فردی که آرامش از دست رفتهی ما را در شرایط بحرانی به ما برگرداند و اطمینان لازم را به ما هدیه دهد، تا ما نیز راحتتر با مشکل پیش آمده کنار بیاییم و بااطمینان برای رفع آن قدم برداریم و شرایط خود را آسانتر تحلیل کنیم.

حتما شما هم شنیدهاید که گاهی مراجعهکننده دربارهی درمانگر خود میگوید که پزشک خوشخلق و پرطاقتی است. ما به هر دلیل که راهی یک کلینیک درمانی شویم، نیاز داریم درمانگرمان فردی پرطاقت باشد تا نیاز و دلیل مراجعهمان را به خوبی درک کند و راهنمایمان باشد.

پزشک متخصص با اطلاعاتی بروز

از دیگر ویژگیهای مهم یک پزشک برای مراجعهکنندهاش قطعا سطح علمی و گستردگی اطلاعات آن پزشک در حیطهی علمی خودش است و مهمتر از آن بهروز بودن اطلاعات آن درمانگر است.

این روزها علم به سرعت در حال پیشروی و پیشرفت است و اطلاعات بهروز شده، یعنی راهحلهای درمانی سادهتر و بهبود سریعتر. قطعا همهی ما پزشکی که اطلاعات بهروزشده و گستردهای دارد را ترجیح میدهیم و تخصص از مهمترین معیارهای انتخاب ما است.

پزشک معتمد و راز نگهدار

معتمد بودن پزشک نیز از مهمترین معیارهای اعتماد است.

ما هنگام مراجعه به یک پزشک او را از مهمترین رازهای زندگیمان باخبر میکنیم و بزرگترین دغدغهی ما رازداری پزشک است. پس بسیاری از ما تمایل داریم تمام گفتگوها و اطلاعات رد و بدل شده با پزشک محفوظ بماند و پزشک ما فرد معتمدی باشد. همچنین برخی از افراد تمایل دارند تا جراحی پلاستیکشان همیشه یک راز باقی بماند.

رضایت دیگر مراجعهکنندگان

اما فقط اینها نیست. ما وقتی به دنبال یک پزشک متخصص میگردیم و در حال تحقیق هستیم، نیازمند اطمینان تجربی هم هستیم که حداقل تعدادی از بیماران آن پزشک، کار پزشک مورد نظرمان را تایید کنند. احتمالا شما هم وقتی برای اولین بار وارد مطب یک پزشک میشوید از بغلدستی خود آرام پرسیدهاید که آیا از کار پزشک راضی بوده است؟ و نتیجهی موردنظر خود کسب نموده؟ و قطعا جواب آن شخص بر اطمینان شما تاثیرگذار بوده است.

دریافت هزینهی درمانی مناسب

علاوه بر تمام اینها، باید به میزان هزینهای که صرف میشود هم اشاره کرد. اینکه با هزینهای مناسب یک دورهی درمانی خوب را پشت سر بگذاریم از مهمترین خواستههای ما هنگام مراجعه به یک پزشک است و گاهی از مهمترین دغدغههای ما برای انتخاب پزشک محسوب میشود. همهی ما پیدا کردن یک پزشک متخصص و درمانی عالی با یک هزینهی متوسط را خوششانسی بزرگی میدانیم.

چگونه یک جراح پلاستیک خوب پیدا کنیم؟

اما سوال مهمی که پیش میآید این است که حالا چگونه یک جراح پلاستیک خوب را با تمام این ویژگیها پیدا کنیم؟

پزشکی اخلاقمدار و خوشخلق، انسانی صبور و پرطاقت با تخصص لازم و اطلاعات بهروزکه علاوه بر تمام این ها بتوان از نظرات بیماران سابقاش هم مطلع شد و نیز داری تخفیفات و هزینهی پایینی باشد.

آیا همچنین چیزی ممکن است؟

احتمالا شما هم مثل من در مواجه با این سوالات برای اولین بار زیر لب گفتهاید که "حرف معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟". اصلا اگر باشد،مگر به این سادگیها پیدا میشود؟

بله، تمامی این شرایط در سایت آرتور24 فراهم شده است، اما چگونه؟

در این سایت شما به راحتی با پزشکان متخصص مختلف اشنا و از تخصص آنها مطلع میشوید، با بیماران سابق آن پزشک که نظرات خود را کامنت میکنند ارتباط برقرار میکنید و همچنین از مشاورههای رایگان و تخفیفات سایت آرتور24 استفاده میکنید و در نهایت اگر تمایل داشتید انتخاب خود را انجام میدهید.

لازم به ذکر است، پزشکان طرف قرارداد با سایت آرتور24 از تمام فیلترهای ذکر شده عبور کردهاند و پزشکانی متخصص، اخلاق مدار، دلسوز و معتمد هستند.

آرتور24 در کنار شماست تا مسیرتان رو به زیبایی را سادهتر و مطمئنتر سپری کنید.