این شهر بزرگترین قطب اقتصادی  استان اذربایجان شرقی است .همچنین عنوان سرزمین اولین های ایران به این شهر اختصاص یافته تبریز که دروازه ی اسیا به اروپا نیز شناخته شده است.  در سال 2018 بعنوان پایتخت گردشگری کشور .های اسلامی معرفی شد. هرساله موجی از گردشگران شکم گرد و روستا گرد  راهی این استان زیبا و خوش اب و هوا میشوند مخصوصا در فصل تابستان برای تمام کسانی که به دنبال هوای معتدل میگردند تبریز بهترین مقصد ممکن است.